Het minimal 10% principle

Duurzame winst, wat is dat?

Dat de opbrengst van een onderneming gelijk of hoger zijn de kosten is een gezonde commerciële filosofie. Het positief saldo dat ontstaat noemen we winst.  Maar winst is echter dus het gevolg van dat de klant eigenlijk te veel heeft betaald dan er strikt gezien voor de bedrijfsonkosten nodig was. Kortom winst is dus eigenlijk dat er te veel uit de waardeketen wordt gehaald als je het duurzaam bekijkt. Toepassing van het Minimal 10% Principle, of ook wel 90/10-principe, vraagt dat er een deel van die overvloed, namelijk minimaal 10% van de winst, weer dient terug te keren in de maatschappelijke keten waaruit het ook vandaan kwam. Hierdoor wordt de maatschappelijke waardeketen integraal onderdeel van goede bedrijfsvoering. Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Op een maatschappelijk verantwoorde manier omgaan met winst levert betere zingeving aan medewerkers en aan de klant.

Hoe werkt geld?

Bijna alle transacties van goederen en diensten worden uitgedrukt in geld. Met geld wordt er echter ook zogenaamde virtuele waarde gecreëerd, zónder dat er sprake is van daadwerkelijke productie of dienstverlening. Het bezit van geld lijkt daarmee een doel op zichzelf geworden. Door speculeren, beleggen in aandelen en koerswinsten is ons financiële systeem geworden tot stelsel met een piramidaal effect.  Zo’n piramidaal effect heeft als kenmerk dat het zich slechts laat voeden door ‘aanvoer van onderen’, ten behoeve van de steeds ‘smallere toplaag boven’. De invloed van het internet-bankieren, en de opkomst van virtueel geld en digitale munten heeft de snelheid waarmee dit effect plaatsvindt extra verhoogd. En daarmee zorgt ons geldsysteem helaas automatisch ook voor een steeds groter groeiende kloof tussen arm en rijk.

De nieuwe visie 90/10; het Minimal 10% Principle

Ons denken over winst en geld moet veranderen. Door het normaal te gaan vinden om minimaal 10% van winst weg te geven, buigen we de geldspiraal om. We stimuleren en gebruiken het geldsysteem waarvoor het waarschijnlijk ook ontstaan en bedoeld is. Geld is dan weer het hele bruikbaar hulpmiddel bij het vereenvoudigen uitvoeren van transacties van daadwerkelijke  en voor de maatschappelijk waardevolle, levering van producten en diensten. Een gezond denken over winst draagt er aan bij dat we leren delen in onze rijkdom.