Het 90/10 winst-principe

Winst, wat is dat ei90/10 rulegenlijk?

Hoe we als samenleving denken over winst is belangrijk. Dat de kosten van een onderneming lager zijn dan de omzet, is een hele gezonde commerciële filosofie. Als er een positief saldo is noemen we dat winst. Deze overvloed is echter het gevolg van een systeem waarin de klanten een hógere waarde heeft betaald dan er strikt voor de bedrijfsonkosten nodig was. Kortom winst is dus eigenlijk dat er (iets) te veel uit de waardeketen wordt gehaald. Tenminste als je het duurzaam bekijkt. Toepassing van het 90/10-principe vraagt dat een deel van de overvloed, namelijk  (minimaal) 10% van de winst, dient terug te keren in de matschappelijke keten waaruit het vandaan komt. Dat gebeurt nu niet. Hierdoor wordt de maatschappelijke waardeketen geen integraal onderdeel van een goede bedrijfsvoering.  Voor bedrijven wordt het echter steeds belangrijker na te denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Op een maatschappelijk verantwoorde manier omgaan met winst levert betere zingeving aan ondernemingen, aan haar personeel én aan de  consument.

Wat is geld?

Binnen onze moderne wereld worden bijna alle transacties van goederen en diensten uitgedrukt in geld. Met geld wordt er echter ook zogenaamde virtuele waarde gecreëerd, zónder dat er sprake is van daadwerkelijke productie of dienstverlening:  Het bezit van geld lijkt daarmee een doel op zichzelf geworden. Door speculeren, beleggen in aandelen en koerswinsten is ons financiële systeem geworden tot stelsel met een piramidaal effect, als je er goed naar kijkt.  Een piramidespel heeft als kenmerk laat zich slechts voeden door aanvoer van ‘onderen’, ten behoeve van de steeds smallere toplaag ‘boven’. Zo brengt ons geldsysteem automatisch ook een steeds groeiende kloof tussen arm en rijk tot stand als we niet uitkijken. De invloed van het internetbankieren, maar ook de opkomst van virtueel geld en digitale munten heeft de snelheid waarmee dit effect plaatsvindt, nog eens extra verhoogd.

De nieuwe visie: principe 90/10 

Door het normaal te gaan vinden om minimaal 10% van winst weg te geven, buigen we de geldspiraal om. We stimuleren en gebruiken het geldsysteem waarvoor het waarschijnlijk ook ontstaan en bedoeld is. Geld is dan weer het hele bruikbaar hulpmiddel bij het vereenvoudigen uitvoeren van transacties van daadwerkelijke  en voor de maatschappelijk waardevolle, levering van producten en diensten. Een gezond denken over winst draagt er aan bij dat we leren delen in onze rijkdom.