FAQ’s

 
Leg me graag in één zin uit, wat is Free to do Good?
Free to do Good stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen door de denkwijze over winst te veranderen, zodat we het heel normaal gaan vinden dat commerciële bedrijven 10% of meer van hun winst geven aan goede doelen (dit is het ’90/10′-principe van Free to do Good).

Free to do Good focust op een nieuwe kijk op winst, waarom?
Hoe we aankijken tegen het begrip winst beïnvloedt ons denken omtrent de verdeling van welvaart. Door het huidige juridische en financiële regelsysteem in stand te houden, waarin bedrijfswinst voor 100%  toekomt aan de aandeelhouders, houden we het systeem in stand dat leidt tot excessen van ongebreidelde hebzucht en perverse bonussen.

Wat is er mis met onze huidige financieel systeem?
Het huidige economische stelsel is piramidaal en heeft als nadeel dat het geld automatisch naar een steeds kleinere groep van mensen gaat. Het systeem van shareholdersvalue is te ver doorgeschoten en geeft ondertussen perverse prikkels. Daardoor wordt de kloof tussen arm en rijk in de wereld steeds groter.

Is dit op te lossen?
Ja, als we ons financieel stelsel zo weten om te buigen dat er bij winst steeds 10% of meer terecht komt bij een goede doel, brengen we in ons denken een ommekeer aan en leren we weer dat geven rijk maakt. Het is een concrete invulling van maatschappelijke verantwoord ondernemen waarmee we het patroon van hebzucht doorbreken.

Het gaat om een systeemaanpassing, en niet of individuele mensen 10% geven. Klopt dat?
Ja, door de huidige piramidale werking van ons financiële systeem staat bedrijfswinst steeds voor 100% ter beschikking van de aandeelhouders. Dit patroon ombuigen moet op systeemniveau worden gedaan door het 90/10 principe in steeds meer ondernemingen te gaan toepassen. Hoe individuele mensen  omgaan met hun overvloed is een persoonlijke aangelegenheid.

Hoe kan ik Free to do Good steunen?
Door via twitter, je eigen facebookpagina, instagram of  andere social media te linken naar onze site. En door het logo op zoveel mogelijk plaatsen te verspreiden.

Een logo kan hierbij helpen?
Het logo staat voor vrijheid, ruimte, verscheidenheid en samenwerking. Door het logo kan de boodschap van Free to do Good en dus het 90/10 principe op een eenvoudige worden gecommuniceerd.

En wie gaat dan controleren of een onderneming wel 10% geeft?
Free to do Good werkt vanuit vertrouwen, en goede principes zijn nu eenmaal krachtiger dan slechte. Een logo werkt daarbij heel transparant: Een onderneming die het logo voert zal zich verantwoordelijk weten en zal zelf uitdragen 10% of meer aan goede doelen te schenken. Door media en klanten zal zij aangesproken kunnen worden, misbruik zal daardoor bijna als vanzelf door de mand vallen.

Waarom minimaal 10%?
Om een echte verandering in maatschappelijke bewustwording tot stand te brengen is het belangrijk dat het een substantieel percentage betreft, zodat er ook echt merkbaar bijdrage geleverd wordt aan goede doelen. Bovendien is 10% het meest gemakkelijke rekengetal dat we kennen.

Als ik (of mijn organisatie) geen winst maak, mag ik het logo toch gebruiken?
Ja zeker, iedereen en ook iedere organisatie mag het logo gebruiken. Ook commerciële bedrijven die tijdelijk geen winst maken, kunnen het logo gewoon blijven gebruiken. Free to do good is blij met iedereen die het 90/10 principe een warm hart toedraagt.

Kan ik giften aftrekken van de belasting?
In veel gevallen zijn giften aftrekbaar. Hoeveel aftrekbaar is voor de belastingen hangt onder andere af van drempelbedragen en het geldende belastingtarief. Raadpleeg daartoe de belastingdienst, je  belastingadviseur of accountant.