Naar rijkdom en geven

De bedenkers van freetodogood.nl zijn Ineke Brandsma en René Vroom. In het dagelijkse leven werkzaam als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg, respectievelijk hoofd innovatie bij Agentschap Telecom. 

Oprichters Free to do Good Ineke Brandsma en René Vroom
Onze missie met Free to do Good is het vernieuwen van onze denkwijze van denken in ‘winst en hebzucht’ naar ‘rijkdom en geven’.
In 2008 ontstond het besef dat de wereldwijde financiële crises een symptoom is van het veel diepere patroon van hebzucht. Om de crisis écht te overwinnen, moeten we op een nieuwe manier leren denken over winst en overvloed.
Het menselijke patroon van hebzucht is echter ingekapseld in onze financiële systemen; beurzen, bank- en beleggingsproducten lijken almaar groeiende winsten en stijgende shareholdersvalue’s nodig te hebben. Dit is zo sterk verweven met onze kijk op de wereld dat we ons niet meer eens afvragen hoe winst tot stand komt en of we ook op een andere en betere manier met winst kunnen omgaan.

 

Ombuigen naar rijkdom en geven is heel goed mogelijk. Niet door álles maar weg te geven, maar door te stimuleren dat van winst er steeds 10% gegeven wordt aan goede doelen help je een ander heel concreet met financiële steun, én zorg je voor herstel van verantwoorde economische verhoudingen. Het idee voor Free to do Good was toen geboren, in 2011 was de eerste presentatie (pdf). In 2012 hebben we met studenten van de Hogeschool Leeuwarden het logo ontworpen. Nu met deze aangepaste website willen we het bereik vergroten.

Met de Free to do Good website, het Free to do Good logo, en via sociale media willen we met jouw hulp deze boodschap verspreiden.

Als je meer informatie wil, vragen of suggesties hebt, kun je ons telefonisch contacten via 06-51134705.
Je kunt ons ook een e-mail sturen via freetodogood@gmail.com .