Door een ander gelukkig te maken word jezelf gelukkiger,
zo geloofde Adam Smith (1723-1790), de grondlegger van de
vrije markt economie en daarmee tevens van ons westers-kapitalisme.
Is dit grondbeginsel van Adam Smith bijna geheel verdwenen in ons huidige financieel economisch systeem? Een te sterke focus op aandeelhouderswaarde, hebzucht en perverse prikkels lijken vaak de boventoon te voeren. Dit heeft zeker nadelen, zoals we gemerkt hebben. Freetodogood.nl wil deze denkwijze helpen om te buigen naar het denken in rijkdom en geven middels een 90/10 winstprincipe: Als van alle winsten voortaan minimaal 10% gegeven wordt aan goede doelen, verandert ons denken, leren we sociale waarden te herstellen en helpen we de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Anders dan de communistische en/of marxistische stromingen, kan dit innovatieve principe reeds werken binnen het bestaande kapitalistische systeem, en vormt het geen bedreiging voor ons huidige stelsel. Integendeel: bedrijven, die het gaan toepassen, konden wel eens heel aantrekkelijk worden!