"Door een ander gelukkig te maken word jezelf gelukkiger",
dit geloofde Adam Smith, de grondlegger van onze
vrije markt economie.
Maar waar is dit mooie grondbeginsel in ons huidige financieel economisch systeem gebleven?
Te sterke focus op aandeelhouderswaarde en winstmaximalisatie voert de boventoon. Deze denkwijze heeft nadelen.Wij willen deze denkwijze ombuigen naar het denken in rijkdom en geven middels het Minimal 10% principle
Als van alle winsten voortaan minimaal 10% gegeven wordt aan goede doelen, veranderen we het denken over winst, leren we sociale waarden te herstellen. En helpen we de kloof tussen arm en rijk te verkleinen.