Doe mee ! Door een ander gelukkig te maken word jezelf gelukkiger,
zo geloofde reeds Adam Smith (1723-1790) als grondlegger van de
vrije markt economie.
Helaas is dit grondbeginsel bijna geheel verdwenen in ons huidige financieel economisch systeem. Hebzucht en perverse prikkels lijken vaak de boventoon te voeren. Free to do Good wil deze denkwijze helpen ombuigen naar het "denken in rijkdom en geven" middels het 90/10 principe: als van alle winsten voortaan minimaal 10% gegeven wordt aan goede doelen, verandert ons denken, leren we sociale waarden te herstellen en helpen we de kloof tussen arm en rijk te verkleinen.
Ook zin om dit 90/10 principe te ondersteunen? Ga naar Doe mee!